Tredjepartslager (3PL)

Et effektivt lager med gode rutiner for varemottak, plukk og pakk, og ikke minst returhåndtering er ekstremt viktig. Det er også ekstremt tidkrevende. For mange nettbutikker blir det altoppslukende og krever en så stor del av de interne ressursene at det påvirker andre områder av driften negativt.
Kontakt oss
Å sette ut lagerhåndteringen til en tredjepart kan være en svært god løsning for å frigjøre tid og ressurser til å optimalisere andre viktige ting. Selv om det kanskje er litt dyrere på kort sikt vil man eliminere mange andre kostnader, og ikke minst tid. Det er også en trygghet å vite at oppgavene er satt ut til noen som er eksperter på området.

Profrakt har ikke et eget tredjepartslager, men har samarbeidspartnere som er best i bransjen, og som i tillegg bruker det fullintegrerte WMS-systemet i Adminpanel. Vi har fremforhandlet svært fordelaktige priser med både robotlager og mer tradisjonelle leverandører for alle Profrakt-kunder.