Lagerhåndtering (WMS)

En av de viktigste suksessfaktorene for nettbutikker i vekst er en effektiv og god lagerhåndtering. For å sikre gode rutiner er man avhengig av gode tekniske systemer som tar høyde for ulike behov, og som automatiserer prosesser man tidligere gjorde manuelt.
Jeg trenger et lagersystem
En av de viktigste suksessfaktorene for nettbutikker i vekst er en effektiv og god lagerhåndtering. For å sikre gode rutiner er man avhengig av gode tekniske systemer som tar høyde for ulike behov, og som automatiserer prosesser man tidligere gjorde manuelt.
Lagersystemet i Adminpanel gir full oversikt over alle nødvendige data som kreves for å effektivisere sirkulasjonen på lager. Den sømløse integrasjonen mot regnskapssystemer, samt innkjøp, gjør at man hele tiden forholder seg til oppdaterte tall, og kan ta beslutninger basert på den faktiske situasjonen fremfor antakelser.