Fortolling

I samarbeid med partner har Profrakt gjort det enkelt for deg som importerer og eksporterer varer inn- og ut av Norge, både for B2B og B2C. Det er imidlertid noen ting å tenke på, og dette avhenger av hvilke type varer som skal sendes over landegrensene og hvor det skal sendes. Det er nemlig ulike type avgifter for ulike typer varer når det kommer til toll, merverdiavgift og særavgifter.
Ta kontakt om fortolling
Det er viktig med et godt underlag og rutiner for faktura, lisenser, opprinnelsesbevis slik at fortollingspapirene kan automatiseres i Profrakt-modulen for import av varer. Når det gjelder eksport av varer fra Norge til Europa, og da gjerne til forbruker,, så har Profrakt ulike muligheter som vil gjøre denne prosessen enkel.
For å komme i gang med å automatisere fortollingen vil det kreve en kort kartlegging av hva som sendes og hvordan rutinene skal være. Deretter aktiveres fortollingsmodulen i Profrakt og man vil gjøre store tidsbesparelser for fremtiden ettersom prosessen automatiseres mot speditør og transportør.